KLUB - BROD

Naš klub-brod je otvoren 365 dana u godini. Funkcioniše po principu "servisa" za sve rekreacione i sve druge društveno-drugarske potrebe naših članova, naših simpatizera i članova naših porodica. Posetioci kluba-broda sami vrše izbor aktivnosti koje će upražnjavati na brodu. Ovom prilikom ćemo vam predočiti kalendar po kome se različite grupe naših članova okupljaju na brodu u cilju druženja. Neki to rade redovno, neki povremeno, neki pokušavaju, neki su pokušali pa nisu uspeli.


Tromesecno kada su termini slobodni svoje druženje na brodu organizuje SAO  !.Ko RV i PVO, 1.UPRAVA GŠ (iz perioda NATO agresije), UPRAVA ABHO, bivša (tuzlanska) 399. vb, 462.elaba(s) (eskadrila škole rezervnih oficira avijacije).

Redovni i skoro svakodnevni posetioci broda su ljubitelji igre PREFERANS kada se u toku dana ponekad odigraju i 2-3 partije.